nieuws

In februari 2018 zijn twee uitspraken gedaan over het medezeggenschapsrecht van de Ondernemingsraad (OR). De ene zaak ging over het adviesrecht, de andere betrof het instemmingsrecht. In het eerste geval moest de werkgever zijn besluit weer volledig terugdraaien. In het laatste geval heeft de werkge...

Read More...

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wijzigingen van de Arbowet zijn met name gericht op een betere preventie. De wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de dienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt:

  • Het moet voor medewerkers...

Read More...