nieuws

Vanochtend hebben minister Koolmees en de heer Paling (UWV) een persconferentie gegeven over de NOW. Een korte opsomming van de belangrijkste punten:

  • de regeling wordt vandaag bekendgemaakt;
  • het loket gaat maandag 6 april a.s. open;
  • de aanvraag kan snel en eenvoudig worden ingediend;
  • er...

Read More...

HR 8 november 2019 (Slapende dienstverbanden), ECLI:NL:HR:2019:1734

In deze zaak heeft de Hoge Raad uitsluitsel gegeven over de vraag of er een verplichting voor de werkgever geldt om het contract van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband te beëindigen, al dan ni...

Read More...

Max-Planck/Shimizu (Hof van Justitie EU 6 november 2018, C-684/16)

In deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt antwoord gegeven op de vraag of het Unierecht in de weg kan staan aan een nationale regel die de (afkoop van) vakantierechten van werknemers doet vervallen.

Het antwoord...

Read More...

Gedurende de zomerdagen hebben er op arbeidsrechtelijk gebied zeer relevante ontwikkelingen in de wet- en regelgeving plaatsgevonden. Graag geef ik u een overzicht van de in mijn optiek benoemingswaardige ontwikkelingen met betrekking tot de wijziging van de uitvoeringsregels van ontslag, de compens...

Read More...

De rechtbank Amsterdam heeft uitspraak (ECLI:NL:RBAMS:2018:5183) gedaan in de zaak die een bezorger met steun van de PvdA tegen Deliveroo heeft aangespannen. De rechter gaat in op de prangende vraag of een bezorger van Deliveroo werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit is volgens de rec...

Read More...