nieuws

Een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen, kan toch recht hebben op een transitievergoeding. Dit heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 30 maart 2018 (ECLI:NL:HR:2018:484) bevestigd. Een ontslag op staande voet betekent dus niet automatisch dat de werknemer ook geen recht heeft op een tr...

Read More...

Dit oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam 12 februari jl. Transavia verzocht de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden wegens (ernstig) verwijtbaar handelen (de e-grond). De piloot was veroordeeld voor een straatrace samen met zijn vader met een dodelijk slachtoffer tot ge...

Read More...

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de website www.wnra.nl gelanceerd. De website voorziet overheidswerkgevers van algemene informatie en hulpmiddelen voor het invoer...

Read More...

Op 10 oktober 2017 is door de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het akkoord bevat onder meer aanpassingen van het arbeidsrecht, waaronder enkele opvallende wijzigingen van de ruim twee jaar ‘oude’ Wet Werk en Zekerheid (...

Read More...

De ontslagen ambtenaar die met succes in beroep is gegaan tegen zijn ontslagbesluit zal weer moeten terugkeren op de werkvloer, de aanstelling is immers blijven bestaan. Doorgaans zullen de verhoudingen door een ontslag toch enigszins verstoord zijn geraakt.

Dit betekent echter niet altijd dat te...

Read More...