nieuws

Op donderdag 11 januari 2018 heeft in Madurodam een extra bijeenkomst plaatsgevonden van de Vereniging Ambtenaar & Recht. Het thema was de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Prof. mr. Barend Barentsen (Universiteit Leiden) met boeiende...

Read More...

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de website www.wnra.nl gelanceerd. De website voorziet overheidswerkgevers van algemene informatie en hulpmiddelen voor het invoer...

Read More...

WhatsApp- en sms-berichten vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur

Dat is de conclusie van de Rechtbank Midden-Nederland van 28 november 2017 in een zaak tussen het Branchebelang Thuiszorg Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ECLI:NL:RBMNE:2017:5979). In deze zaa...

Read More...

Eén van de ontslaggronden in het ambtenarenrecht is het zogenaamde ‘ontslag op andere gronden’. Ontslag op deze grond is mogelijk als er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk of impasse die in de weg staat aan een verdere samenwerking. Aan deze ontslaggrond is in het algemeen een minimumg...

Read More...

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. De rechtspositie van ambtenaren zal in overeenstemming worden gebracht met die van werknemers in de private sector, omdat een gelijke rechtspositie voor ambtenaren en werknemers als meer p...

Read More...