nieuws

Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt in het ambtenarenrecht niet vaak gehonoreerd. Daarvoor is het naar vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste instantie in het ambtenarenrecht) nodig dat er van de kant van het bestuursorgaan een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoor...

Read More...

De ontslagen ambtenaar die met succes in beroep is gegaan tegen zijn ontslagbesluit zal weer moeten terugkeren op de werkvloer, de aanstelling is immers blijven bestaan. Doorgaans zullen de verhoudingen door een ontslag toch enigszins verstoord zijn geraakt.

Dit betekent echter niet altijd dat te...

Read More...

Het is volop vakantietijd. Veel mensen zijn op vakantie. Zo ook een voormalig ambtenaar van een gemeente.

Deze voormalig ambtenaar wordt in de periode dat hij met vakantie in het buitenland verblijft, een besluit toegezonden. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit, maar was te laat met het in...

Read More...

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wijzigingen van de Arbowet zijn met name gericht op een betere preventie. De wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de dienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt:

  • Het moet voor medewerkers...

Read More...

Voorwaardelijk strafontslag is de één na zwaarste disciplinaire straf en houdt in dat het ontslag niet wordt uitgevoerd als de medewerker zich houdt aan de geformuleerde voorwaarde. Het is in feite de ultieme laatste kans. Als de medewerker de voorwaarde schendt, kan de straf alsnog van kracht worde...

Read More...