nieuws

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de AVG is het harmoniseren van de privacyregelgeving binnen de Europese Unie, betere bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van het vrije...

Read More...

Met ingang van 1 juli 2017 is de openbaarmakingsplicht van WNT-instellingen bij overschrijding van de bezoldigingsnorm voor niet-topfunctionarissen versoepeld.

Alleen in geval van overschrijding van de bezoldigingsnorm moet worden vermeld:

a. de functie(s);
b. de duur van het dienstverband in...

Read More...

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wijzigingen van de Arbowet zijn met name gericht op een betere preventie. De wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de dienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt:

  • Het moet voor medewerkers...

Read More...

Voorwaardelijk strafontslag is de één na zwaarste disciplinaire straf en houdt in dat het ontslag niet wordt uitgevoerd als de medewerker zich houdt aan de geformuleerde voorwaarde. Het is in feite de ultieme laatste kans. Als de medewerker de voorwaarde schendt, kan de straf alsnog van kracht worde...

Read More...