nieuws

De deze zaak betreffende werknemer werkt sinds 1 september 2001 op een school voor praktijkonderwijs. Op 12 mei 2017 gaf de man les aan een vierde klas. Tijdens deze les zijn spionage-praktijken en martelmethodes ter sprake gekomen. De docent heeft vervolgens uitgelegd dat waterboarding een martelme...

Read More...

Klokkenluiders die melding willen maken van werk-gerelateerde misstanden kunnen voortaan niet alleen terecht bij het Huis voor klokkenluiders, maar ook (weer) bij de Stichting Expertgroep Klokkenluiders voor advies en ondersteuning. Deze door oud-klokkenluiders (Paul Schaap, Gerrit de Wit en Henk La...

Read More...

In februari 2018 zijn twee uitspraken gedaan over het medezeggenschapsrecht van de Ondernemingsraad (OR). De ene zaak ging over het adviesrecht, de andere betrof het instemmingsrecht. In het eerste geval moest de werkgever zijn besluit weer volledig terugdraaien. In het laatste geval heeft de werkge...

Read More...

In januari 2018 (recent gepubliceerd) heeft de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland de hoogste billijke vergoeding ooit toegekend: € 534.000,-.

In deze zaak (ECLI:NL:RBNHO:2018:310) heeft de werkgever het UWV om toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen...

Read More...

Een systeembeheerder is ontslag op staande voet verleend omdat hij een bitcoinmachine in een sluitbare serverkast op zijn werk had geïnstalleerd. Met deze machine kon hij virtueel bitcoins minen, waarmee hij persoonlijk voordeel wilde vergaren. De kantonrechter oordeelde dat ontslag op staande voet...

Read More...