nieuws

Op 1 januari 2018 bestond de Wet normering topinkomens (WNT) vijf jaar. Een periode waarin de wet zonder twijfel kan worden geassocieerd met ‘beweging’. Allereerst vanwege de verstrekkende gevolgen voor de bezoldigingsgrenzen en gemaximeerde ontslagvergoedingen van topfunctionarissen. De wetgever bl...

Read More...

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de website www.wnra.nl gelanceerd. De website voorziet overheidswerkgevers van algemene informatie en hulpmiddelen voor het invoer...

Read More...

Het oneigenlijk gebruik van een klantenkaart door een verkoopmedewerkster is volgens het Hof ’s-Hertogenbosch voldoende reden voor een ontslag op staande voet (ECLI:NL:GHSHE:2017:5398).

In deze zaak gaat het om een verkoopmedewerkster die op 1 maart 2007 in dienst is getreden. De werkgever verstre...

Read More...

WhatsApp- en sms-berichten vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur

Dat is de conclusie van de Rechtbank Midden-Nederland van 28 november 2017 in een zaak tussen het Branchebelang Thuiszorg Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ECLI:NL:RBMNE:2017:5979). In deze zaa...

Read More...

Eén van de ontslaggronden in het ambtenarenrecht is het zogenaamde ‘ontslag op andere gronden’. Ontslag op deze grond is mogelijk als er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk of impasse die in de weg staat aan een verdere samenwerking. Aan deze ontslaggrond is in het algemeen een minimumg...

Read More...