nieuws

Werkgevers werken vaak met tijdelijke urenuitbreidingen. Zo wordt een tijdelijk personeelstekort, bijvoorbeeld in geval van ziekte of een project, opgevangen. Werkgever en werknemer spreken dan gezamenlijk af dat de werknemer binnen een bestaand contract (van bijvoorbeeld 16 uur per week) extra uren...

Read More...

zie onze laatste update in deze rubriek.

Het kabinet trekt de portemonnee voor ondernemers die vanwege het coronavirus in de problemen zitten of komen. Voor werkgevers is de belangrijkste tijdelijke maatregel het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). We zetten de belangrijkste bepalingen ...

Read More...

zie onze laatste update in deze rubriek.

Het is door de gevolgen van het coronavirus een zeer actueel onderwerp: werktijdverkorting. Op 13 maart jl. bleken al 5.000 bedrijven vanwege het coronavirus werktijdverkorting te hebben aangevraagd en het loopt storm. Dat geldt zowel voor grote bedrijven...

Read More...


Een bijdrage van mevrouw mr. M.C.J. van den Brekel in het themanummer ArbeidsRecht 2020/4.

Onze collega Marion van den Brekel vraagt zich in deze bijdrage af hoe het integriteitsbegrip na inwerkingtreding van de Wnra (1 januari 2020) invulling moet krijgen. Hoe wordt het begrip ‘goed ambtenaarschap...

Read More...

HR 8 november 2019 (Slapende dienstverbanden), ECLI:NL:HR:2019:1734

In deze zaak heeft de Hoge Raad uitsluitsel gegeven over de vraag of er een verplichting voor de werkgever geldt om het contract van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met een slapend dienstverband te beëindigen, al dan ni...

Read More...